Porady behawioralne


Kiedy warto skorzystać z porady? Jeśli u Twojego psa zaobserwujesz zachowania takie jak:
Załatwianie potrzeb fizjologicznych w domu
Nadmierne szczekanie
Ciągniecie na smyczy
Niszczenie przedmiotów w domu
Lęk przed samotnością
Gonienie poruszających się przedmiotów
Zachowania związane z nadpobudliwością
Lęk przed psami i ludźmi
Agresję wobec psów i ludzi
Trudności z przystosowaniem się do nowych warunków
Zachowania kompulsywne i stereotypowe (wylizywanie łap i innych części ciała)

W przypadku wystąpienia u psa nieakceptowanych zachowań potrzebna jest pomoc behawiorysty. Jego zadaniem jest, przy współpracy z właścicielem, doprowadzenie do zmiany zachowania Pupila oraz poprawy komunikacji między psem a opiekunem. Ułatwi to utworzenie prawidłowej relacji między człowiekiem a zwierzęciem oraz wzmocni więź pomiędzy nimi.